Arvonnan säännöt

ARVONNAN SÄÄNNÖT

1. Järjestäjä
Elämysten tapahtumatalon Wanhan Sataman toimintaan liittyvän markkinoinnin yhteydessä toteutettavien arvontojen järjestäjänä toimii Wanha Satama Interactive Oy (WSI), Pikku Satamakatu 3-5, 00160 Helsinki. Y-tunnus: 2066071-9, kotipaikka Helsinki.

2. Arvonnan tai kilpailun alkamis- ja päättymisaika.
Arvontaan voi osallistua arvonnan julkaisussa ilmoitettavana osallistumisaikana ja arvonta suoritetaan arvonnan julkaisuilmoituksessa mainittuna ajankohtana.

3. Osallistumisoikeus
Palkintojen arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt, jotka ovat täyttäneet 18 vuotta ja sitä nuoremmat, mikäli osallistujalla on huoltajan lupa. Niillä järjestäjän työntekijöillä, jotka ovat osallistuneet kilpailun tai sen osien valmisteluun tai toteuttamiseen, ei ole osallistumisoikeutta.

Facebook-arvontaan osallistumisen ehdot:
Tykkää Wanhan Sataman Facebook-sivusta (facebook.com/wanhasatamafi) ja kommentoi arvonnan julkaisua.

Instagram-arvontaan osallistumisen ehdot:
Tykkää Wanhan Sataman Instagram-sivusta (instagram.com/wanha_satama) ja kommentoi arvonnan julkaisua.

Järjestäjällä on oikeus jättää noteeraamatta sellaiset arvontaan osallistumiset, joita ei ole tehty näiden ehtojen mukaisesti.

4. Palkinnot
Osallistuneiden kesken arvotaan kulloinkin arvonnassa ilmoitetut palkinnot.

5. Voittajien valinta ja julkistus
Voittaja arvotaan satunnaisesti osallistuneiden joukosta ja siitä ilmoitetaan samoissa kanavissa, joissa arvonta on julkaistu, Facebookissa tai Instagramissa arvontapostauksen kommenttiosiossa.

Lisäksi voitosta ilmoitetaan voittajille henkilökohtaisesti yksityisviestillä Facebookissa tai Instagramissa. Tässä yhteydessä voittajan tulee toimittaa järjestäjälle osoitteensa ja puhelinnumeronsa palkinnon lähettämistä varten. Mikäli järjestäjä ei tavoita voittajaa tai voittaja ei toimita yhteystietojaan 8 päivän sisällä yhteydenotosta, voittajan tilalle arvotaan uusi voittaja.

6. Rekisteritiedot
Osallistujan antamia nimi- ja yhteystietoja käytetään ainoastaan arvonnan voittajan valintaan, siitä tiedottamiseen ja palkinnon toimittamiseen. Katso tarkemmin WSI:n tietosuojakäytäntö. Osallistujan antamia tietoja ei käytetä eikä luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin ilman osallistujan antamaa erillistä suostumusta.

7. Instagramin ja Facebookin tai muun median vastuuvapaus
Arvonta ei ole millään tavoin Instagramin, Facebookin tai vastaavan median sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima. Osallistujat sitoutuvat vapauttamaan Instagramin ja Facebookin kaikista arvontaan liittyvistä vastuista ja vaatimuksista. Osallistuja antaa tietonsa ainoastaan arvonnan järjestäjän WSI:n käyttöön, ei Instagramin, Facebookin tai vastaavan median käyttöön.

8. Muut ehdot
Arvontaan voi osallistuja osallistua vain yhden kerran kutakin arvontaa ja julkaisukanavaa kohden.

Osallistumalla arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja WSI:n niiden tulkinnasta mahdollisesti antamia päätöksiä. WSI pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Osallistuja sitoutuu noudattamaan myös osallistumiskanavien käyttöehtoja. WSI voi hylätä minkä tahansa osallistujan omalla päätöksellään, kun siihen on perusteltu syy.

9. Arvontojen verotus
Arvonnan järjestäjä maksaa arvonnan palkinnon arvosta 30 prosenttia veroa, mikäli arvottavien palkintojen kokonaisarvo ylittää kuukaudessa 166,66 euroa.